/ 10 نظر / 12 بازدید
به لحظه های من بیا...

زشتیهای دیگران را بپوشان و زیباییهای آنان را بازگو کن، زیرا با بزرگ کردن آنان خود را بزرگ کرده ای! [پلک][گل]

fatima

زرد حس میکنم خیلی مهربونی [گل]

متين

فكر كنم شيطون

محمد روحی

خوشگل

ayda

Khoshgel jazab bahooooosh sheyton

مهسا

آبی ... قرمز هم هستی ولی چون یاد پرسپولیس میوفتم ایششششششش نمینویسم و زرد[بغل]

Asal

Bahooosh jazab sheytoooooon [زبان][زبان][زبان]

زرد